Utbildningsinsatser

Specialanpassade utbildningar kan beställas inom hela fältet för psykosocial arbetsmiljö och mänskligt beteende – kommunikation, gruppdynamik, hälsosamt ledarskap, stress, kris- och konflikt, det svåra samtalet, rehabilitering, förebyggande av mobbning, förebyggande av hot och våld m m. 

Förutom specialbeställda, grupp- och arbetsanpassade utbildningar arrangerar vi också öppna kurser. För information om de senare, se vår nyhetsruta på startsidan.

Vi arrangerar också utbildningar i kognitivt förhållningssätt, stresshantering och samtalskonst.