Coachning/konsultationer för ledare och specialfunktioner

Det är en ynnest att i trygg miljö hinna reflektera och tänka samt därmed frigöra kreativa lösningar på tidigare fastlåsta problem. Individuell coachning lägger jag oftast upp mer specialiserat och målfokuserat samt gärna terminsvis eller kortare med 3 veckor mellan tillfällena. Chefer och personer med specialfunktioner är ofta hårt belastade av många motstridiga förväntningar, där inte minst egna höga krav tynger. Coachande sittningar frigör energi och hoppfullhet även om uppdraget startat i svårigheter att hantera yrkesrollen.

Det är en viktig förmåga att kunna arbeta med sig själv som verktyg för att bygga relation till individer och grupper. Chefen bör hitta sin trygghet i ledarskapet mer än att vara eller spela chef enligt teoribok och ansvarsbeskrivningar. Denna inre trygghet är naturligtvis också viktig för belastade specialfunktioner inom personal- och verksamhetsutvecklingsområdet. Feedback – att på djupet lära sig att ge och ta emot på ett respektfullt sätt och så direkt som möjligt – är en av de viktigaste färdigheterna att träna upp.

Ett personligt ledarskap bygger på att chefen djupt i sig själv förstår värdet av ett situationsanpassat ledarskap, där man använder både hjärta och hjärna samt kan mixa uppgifts- och relationsorientering med bra timing och ”glimten i ögat”. Alla har inte karisma men alla kan bli mer coachande och ha ett demokratiskt förhållningssätt. Tydlighet bör tränas och insikt uppnås om att vi för det mesta är betydligt mindre tydliga än vad vi själva tror. Ledaren behöver inse sina egna ”minor” för att kunna undvika dem och han/hon måste förstå att människor är och reagerar olika.

Målsättningen är vidareprofessionalisering i yrkesrollen. Genom att lyfta och verbalisera svåra frågor och situationer förhindras låsningar och risken för onödigt energibortfall och utbrändhet minskar. Arbetssättet bidrar till kompetensutveckling och fortbildning samt till att hitta gemensamma strategier för utveckling av verksamheten. På detta sätt blir handledningen även friskvård och personalvård.