Stresshantering/mindfulnesskurser

Meditation, yoga, body scanning och träning i att hitta avspänd uppmärksamhet i ”här och nu” (Awareness) ger energi och återhämtning, förebygger stress och depression samt ökar lusten i upplevelser.

Träning och kurser kan ges såväl individuellt som i grupp. Vid individuell träning är det lämpligt att koppla till ett arbete med mentala målbilder samt imagery-övningar.