Krisbearbetning/debriefing

Krisbearbetning/debriefing kan beställas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Naturligtvis kan det också vara fråga om stöd för chefen, som har ett speciellt ansvar utifrån arbetsmiljöföreskriften för krisområdet. Detta ansvar innefattar medarbetare som hamnar i kris, även om orsaken finns utanför arbetsplatsen enligt Arbetsmiljöföreskriften om psykisk första hjälp och krisstöd. Viktigast är att förstå och känna igen ”krisens olika ansikten”, alltså att människor inte reagerar enligt en uppgjord mall. Chefen måste också förstå sina egna känslor och reaktioner i den uppkomna situationen.

Krisreaktioner är ”normala reaktioner på onormala händelser”, där vi inte har tidigare erfarenhet, strategier och beredskap. Det är viktigt att man som chef lär sig vad man inte skall göra, t ex att forcera en förstenad yta som håller tillbaka kaos, utan i stället engagera professionellt stöd. För att kunna härbärgera medarbetarnas känslor och vara ett stöd i situationen måste man lära känna sina egna gränser. En betydelsefull lärdom är att individens behov av att prata och få stöd kommer betydligt senare än vad vi tror. Drabbade får mycket uppmärksamhet inledningsvis, oavsett om det gäller den stora katastrofen eller den privata sorgen. När ett halvår gått har andra människor gått vidare och den drabbade står ofta ensam när behovet av värmande stöd är som störst.

En ledare behöver också förbereda sig för ”arbetsplatsen i kris” eller förändringsstress. Vad behövs utifrån ett strukturellt och organisatoriskt perspektiv, t ex information om krishantering och ordinarie arbete? Vad behöver människorna, som individer eller i sin arbetsgrupp? Möjlighet finns att både få reflektera runt och utbilda sig ytterligare inom detta område.

När något verkligen händer är det fråga om att ge stöd, struktur och bearbetningsmöjligheter för individer, grupp och organisation. Du som chef kontaktar då oss, så avgör vi tillsammans på vilken nivå behovet ligger - individuellt krisstöd och/eller debriefing i grupp. Varje situation kräver sin specifika hantering.