Våra tjänster
Utgångspunkt för allt arbete är ett starkt kundfokus och skräddarsydda uppdrag där etik, sekretess och integritet genomsyrar allt vi gör. En hög kvalitet åstadkoms genom det kognitiva förhållningssättet, processinriktning, lösningsfokuserat arbete, hög tillgänglighet samt en tät dialog och återkoppling till uppdragsgivaren. Våra tjänster omfattar:  
  • KBT – Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi för individer och par
  • Handledning – individuellt eller i grupp för chefer och ledare
  • Coachning för ledare och personer med specialfunktioner i personligt ledarskap, konsultativt förhållningssätt, självkännedom m m.
  • Teamutveckling
  • Krisbearbetning/debriefing
  • Konflikthantering/medling
  • Stresshantering och mindfulnesskurser
  • Psykosociala kartläggningar och utredningar
  • Beställningsanpassade utbildningar
  • Förändringsarbete 
  • IDI-profiler (Interpersonal Dynamics Inventory)
 HOCKAB vänder sig till: • Privatpersoner • Offentliga organisationer inom stat, landsting- och kommun • Konstnärlig verksamhet inom teater, musik och dans samt övriga kulturområden • Större och mindre privata företag