IDI-profiler (Interpersonal Dynamics Inventory)

Från hösten 2012 erbjuder HOCKAB IDI-profiler (Interpersonal Dynamics Inventory) för mindre och större grupper, till exempel hel arbetsgrupp eller ledningsgrupp, men också för enskilda individer.

Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) är ett unikt instrument som hjälper dig att bättre förstå hur du upplevs, påverkar – och påverkas av – andra. IDI är utvecklat för att ge dig:

  • En tydligare bild av hur andra upplever dig och ditt beteende.
  • Bättre förståelse för det positiva och negativa inflytande ditt beteende kan ha på andra i olika situationer och sammanhang.
  • En ökad förmåga att leda, påverka, motivera och samarbeta med andra.

Mer information om IDI finns på https://idi.se.