Teamutveckling

Det systemteoretiska perspektivet är utmärkt för att individer och grupper i en organisation skall se och förstå sin del av ansvaret i helheten samt hur man tillsammans bygger och stärker sitt team utifrån det. Insikten att arbetsmiljö inte är något man får utan något man skapar tillsammans är nödvändig för att bygga medarbetarskap, team och ett bra socialt stöd.

Man måste också på djupet förstå att "vi är varandras arbetsmiljö” och att det är något som kräver fortlöpande smörjning och underhåll. För att bli en bra grupp behöver så många som möjligt öka sin självkännedom och lära sig feedback samt att hantera problem i vardagen med ömsint ärlighet. Kunskap om konfliktteori bör ingå i varje teamutvecklingsinsats.

Medarbetaransvaret på individ- och gruppnivå ökas genom att tydliggöra uppdrag utifrån yrkesroll, kvalitetstänkande och servicehöjande åtgärder, som kan ge stolthet och öka meningsfullheten i arbetsuppgifterna. Det handlar om befrielsen i att ha roligt på arbetet – humor och lust måste finnas för att effektivitetsnivån skall höjas och arbetet vara hälsofrämjande.

Att arbeta fram kontrakt med sociala spelregler, synliggöra negativt beteende, träna civilkurage och stärka respektfullt bemötande är nyttigt för de flesta arbetsgrupper. Överlägset är en kombination av egenreflektion, samtal, värderingsövningar och träning i trygg miljö för att öka medvetenheten både hos individerna och gruppen. Man behöver också förstå det naturliga i att konflikter uppstår när människor kommer samman, och att detta gäller även kund- och patientmöten. Är vi förberedda på de egna reaktionerna kan vi hantera problematiska situationer.

Teamutvecklingsarbetets grundvalar ligger i dialog, respekt, förståelse av varandras perspektiv samt lösningsinriktning oavsett om teamet är två individer eller en stor arbetsgrupp. Arbetet bedrivs genom upplevelsebaserat och kontinuerligt lärande, reflektion, kommunikation och processtöd.