Konflikthantering/medling

Vid all konflikthantering är det en bra grund att förstå konfliktteori och orsaksbakgrund i intressemotsättningar, sak- och personkonflikter samt hur konflikter utvecklas. För chefer är det viktigast att själva inse och förmedla till medarbetarna att saker skall hanteras på vardagsproblemsnivå, när konflikten är hanterbar. Kunskap om kommunikation och gruppdynamik bör också komma in. Det går att säga nästan allt om man bara tänker på HUR man ger budskapen – ömsint ärlighet istället för den brutala.

Medlingstekniken är en gräsrotsmetod för konflikthantering. Den är utomordentligt användbar vid motsättningar mellan individer eller grupper. Metoden är strukturerad, målinriktad och lösningsfokuserad med ansvaret kvarliggande hos dem som äger konflikten. Detta är en teknik som jag både lär ut t ex till chefer och själv arbetar med då jag blir inkopplad i en grupp, ett team eller ett par som befinner sig i en konflikt.

Målsättningen för arbetet är:

Det är inte jag mot dig eller du mot mig utan vi mot problemet.