Värdegrund


 • Etik och respekt
 • Sekretess och integritet 
 • Kundfokus, dialog- och lösningsinriktning 
 • Kompetens och kvalitet
 • Process, mål och resultat 
 • Långsiktighet och uppföljning 

Du som kund och/eller patient garanteras absolut konfidentialitet – före, under och efter genomförandet av ett uppdrag. Du garanteras också min/vår obundenhet och opåverkbarhet. 

Viktiga punkter i mitt förhållningssätt som konsult är:  

 • Förmåga att se det väsentliga i en organisatorisk situation och därifrån forma uppdraget
 • Mod att föra fram svåra och hotande frågor och synpunkter 
 • Intellektuell hederlighet 
 • Grundhållning som förmedlar trygghet och en känsla av ställföreträdande hopp
 • Att bara göra saker öppet – transparens
 • Konvivialitet – att åstadkomma ett arbete under ömsesidig djup respekt
 • Lojalitet med uppdragsgivaren och alltid veta vem som givit mig uppdraget
 • Att inte ta emot bakgrundsinformation i ett uppdrag under ”tysthetslöfte” 
 • Att vara noga med att formulera uppdraget tillsammans med kunden, följa upp det tillsammans, föra det i hamn enligt målsättning och slututvärdera gemensamt