Utbildning, erfarenhet och kompetens
Som nyutbildad socionom arbetade Ann-Charlotte under 10 år inom psykiatri, socialtjänst, missbruksvård och rehabilitering. 1987 tog hon steget att arbeta förebyggande och problemhanterande med personal- och organisationsfrågor inom offentlig verksamhet och senare i Svenska kyrkan. Nästa steg togs 1998 med en anställning inom företagshälsovård som beteendevetare och organisationskonsult. De grundläggande värderingarna fördjupades. Så långt det går bör man arbeta förebyggande för att uppnå en god arbetsmiljö, men om problem uppstår är målet hantering och därefter utvecklande förändring. Sedan 2006 är Ann-Charlotte verksam i det egna företaget HOCKAB med uppdrag främst i västra Sverige och med besökslokaler i Göteborg.

Arbetserfarenheten ackompanjeras av bl a följande vidareutbildningar:

 • Psykoterapeutexamen med kognitiv inriktning, KBT
 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Kristeori, krisstöd och krisintervention (licensierad för debriefing)
 • Kognitivt förhållningssätt och coachning
 • Utveckling av grupp och ledare (UGL) samt effektivare grupper (EGOL)
 • Medling och konflikthantering
 • Projektledning         
 • Certifierad ledare för Dialogging kommunikationsspel
 • Diplomerad instruktör i Mindfulness Training – MBSR
 • Licensierad för stress- och arbetsmiljöprofil, stresshantering samt avspänningstekniker.
 • Certifiering som handledare för IDI-profiler (Interpersonal Dynamics Inventory)