HOCKAB erbjuder handledning för chefer. Arbetsfokus ligger på den ledande yrkesrollen, organisations-, personal-, verksamhets- och övriga arbetsfrågor...
Hockab arbetar med coachning och konsultationer för ledare och specialfunktioner. Det är en ynnest att i trygg miljö hinna reflektera och tänka samt därmed frigöra kreativa lösningar på tidigare fastlåsta problem...
Vid all konflikthantering är det en bra grund att förstå konfliktteori och orsaksbakgrund i sak- och personkonflikter, intressemotsättningar samt hur konflikter utvecklas...
HOCKAB arbetar med teambuilding för grupp och organisation. Teamutvecklingsarbetets grundvalar i dialog, respekt, förståelse av varandras perspektiv samt lösningsinriktning...
Kognitiv och beteendeinriktad terapi är inriktad på problem i nuet och möjligheter i framtiden genom ett förändrat beteende och tankesätt...
.
kommunikation, psykosocial arbetsmiljö, gruppdynamik, stresshantering och mindfulnesskurser
.
och coachning för ledare, arbetsgrupper och specialfunktioner
KBT – Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Kognitiv och beteendeinriktad terapi har sitt ursprung i både kognitiv psykoterapi och beteendeterapi. Metoden är evidensbaserad, vilket betyder att man använder det som forskningen gett stöd för. Detta gäller behandling av ett antal psykiska problemområden t ex oro, ångest, stress och depression...  

IDI-profil - Interpersonal Dynamics Inventory

HOCKAB erbjuder IDI-profiler (Interpersonal Dynamics Inventory) för mindre och större grupper,...

Konflikthantering och medling

Vid all konflikthantering är det en bra grund att förstå konfliktteori och...