Kort om oss

HOCKAB registrerades i december 2006 av Ann-Charlotte Hellberg, socionom och legitimerad psykoterapeut, anställd seniorkonsult och kontaktperson.

Sedan starten har företaget haft uppdrag för konstnärlig verksamhet som GöteborgsOperan, konsert- och teaterverksamhet, allmän- och specialisttandvård samt hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen, det kulturella och sociala området inom flera kommuner, polismyndigheten, Svenska kyrkan, samt större och mindre privata företag.

Sedan våren 2008 har HOCKAB ett ramavtal med Västra Götalandsregionen inom området chefs- och medarbetarutveckling. Vid upphandling med VGR 2013 för Chef- och medarbetarutveckling erhöll HOCKAB förstaplacering avseende CHEFSSTÖD i regionen. I oktober 2012 erhöll HOCKAB också ett ramavtal i relation till Göteborgs Stad, kringliggande kranskommuner, Göteborgsregionen (GR) och Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg.

Vi samarbetar i nätverk med många kompetenta kollegor och vid större uppdrag engageras underkonsulter, som har de speciella erfarenheter och färdigheter som behövs. I nätverket ingår bl a:

 • Elsa Bertilsson auktoriserad socionom, organisationskonsult, specialist på krishantering Elsa Bertilsson Konsult
 • Jeanette Nivala Westerdahl socionom, organisationskonsult, forumteaterledare nivala KONSULTATION
 • Lars Larsson Leg. psykolog; organisationspsykolog med inriktning på team- och ledarutveckling Lars Larsson, Psykologkonsult

Nedanstående konsulter samarbetar HOCKAB med avseende chefsstöd enligt avtal med Västra Götalandsregionen:

 • David Benelbaz leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, org.kons. Allé – Psykoterapi & Psykoanalys
 • Jonathan Benelbaz leg. psykolog, organisationspsykolog Allé – Psykoterapi & Psykoanalys
 • Elsa Bertilsson auktoriserad socionom, organisationskonsult, specialist på krishantering Elsa Bertilsson Konsult
 • Marika Brandt Brune leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, org.psyk. Mbb Consulting AB
 • Josef Frischer leg. psykolog, disputerad i Psykologi och kommunikation Frischer & Company HB
 • Anna Gartvall socionom, leg. psykoterapeut, handledare Anna Gartvall AB - http://www.familjeterapeuterna.se/AnnaG.htm
 • Anette Jervelycke leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare Anette Jervelycke Arbetspsykologi AB - http://www.kognitivtforum.se/
 • Jeanette Nivala Westerdahl socionom, leg. psykoterapeut, organisationskonsult, forumteaterledare nivala KONSULTATION
 • Bengt Ribbegård leg. psykolog, specialist i arbetslivets psykologi, handledare. Ribbegård Psykologi & Sjukgymnastik HB
 • Gunvor Ribbegård leg. sjukgymnast, handledare, steg I psykoterapi Ribbegård Psykologi & Sjukgymnastik HB
 • Elisabeth Sjöstedt socionom, leg. psykoterapeut, org.kons. Elisabeth Sjöstedt Psykoterapi och konsultation - http://www.familjeradgivning-psykoterapi.se/
 • Anne-Christine Smith socionom med specialisering inom bl.a. förändringsprocesser och konflikthantering, org.kons., handledare, diplomerad coach Smith Utveckling AB
 • Marianne Trogen Hagman beteendevetare, leg. psykoterapeut, handledare, org.kons. JM Hagman AB
 • Pia Törner leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, org.kons. Pia Törner AB

 HOCKAB innehar F-skattsedel. Organisationsnummer: 55 67 18 - 1341.